INSCRIPCIONS PER EQUIPS

Aquest any podem participar com a equip a la PIA&GO. L’equip ha d’estar composat entre 5 i 10 persones. Poden formar equips des de famílies, alumnes d’una classe, departaments de les empreses col.laboradores, docents d’una mateixa escola o d’escoles diferents, personal d’administració i serveis, voluntaris i voluntàries de les fundacions,…alumnes i docents,…